Blog

Reglament 1169/2011: Normativa del Etiquetatge d’Aliments

Font: actualia.com

La normativa de l’etiquetatge d’aliments té funció de garantir als consumidors informació completa sobre el seu contingut i composició, amb la finalitat de protegir la salut i interessos. Tota informació sobre les qualitats específiques del producte, com l’origen o manera de producció.
A més, la seguretat alimentària de determinats aliments obliga a regulacions específiques, com ara els aliments al·lergògens, aliments per a lactants, els modificats genèticament, o algunes begudes. L’embalatge de productes té la funció d’informar de la qualitat alimentària i per això ha de complir amb els estàndards de fabricació.

Segons la nova normativa de l’etiquetatge d’aliments 1169/2011 aprovada el 30 de setembre de 2011 i aplicable a partir de 13 desembre 2014 exigeix ​​un canvi en la llei d’etiquetatge d’aliments per estar en coherència amb les característiques marcades per la Unió Europea (UE) i oferir informació més completa al consumidor final. Per tant, a partir d’aquest moment es modifiquen les característiques relacionades amb la mida de les fonts de lletres, informació nutricional, ingredients del producte, els orígens de matèria primera, entre d’altres. La present normativa d’etiquetatge d’aliments s’aplica als operadors d’empreses destinades al consumidor final.

Modificacions de la normativa d’etiquetatge d’aliments 1169/2011

• Homogeneïtat en la resta d’Europa. Aquesta llei d’etiquetatge d’aliments s’aplica als països membres.
• La nova normativa de l’etiquetatge d’aliments obliga a una major grandària de font de lletra i millor llegibilitat.
• La nova normativa d’etiquetatge d’aliments llistarà els ingredients, quantitat d’alguns d’ells o les seves categories.
• Millor visibilitat de productes proclius a causar intoleràncies o al·lèrgies han d’utilitzar una tipografia diferent per indicar la seva presència.

• Indicar origen de la carn de porc, aus de corral, ovelles i cabres. Prèviament únicament s’obligava a marcar la procedència de la de mel, olis, fruites, verdures, peixos i carn de boví.

• Amb aquest reglament d’etiquetatge d’aliments s’inclou la data de caducitat i consum preferent.
• Dates de congelació i descongelació.

• El reglament d’etiquetatge d’aliments plasmarà el la quantitat nutricional del producte. Falta determinar si s’incorporarà també en els envasos de begudes alcohòliques.

• Condicions especials de conservació i / o ús.

• La nova normativa d’etiquetatge aliments inclou greixos al detall. La informació si és vegetal, animal o són greixos hidrogenats, obligant a detallar quin tipus d’oli conté: si és de gira-sol, d’oliva o de palma.

• Recomanacions nutricionals. L’etiqueta ha d’informar de la quantitat diària que hem de consumir dels mateixos, especialment de vitamines i minerals.

• Sal Afegida. Evitar paraules confuses com “sodi” parell substituir-les per “sal”.

• La nova normativa d’etiquetatge d’aliments expressa la informació compacta. És a dir, per no confondre el consumidor es prohibeix repartir la informació al llarg de l’envàs.

• Elaborat a partir de … Informar de la combinació d’ingredients que formen l’aliment.

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!