Blog

Retirada de diverses substàncies aromatitzants de la llista de la Unió Europea

S’ha publicat el Reglament ( UE) n º 246/2014 de la Comissió , de 13 de març de 2014, pel qual es modifica l’Annex I del Reglament ( CE ) n º 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els aromes i determinats ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments, pel que fa a la retirada de diverses substàncies aromatitzants de la llista de la Unió .

Mitjançant el Reglament n º ( UE ) 872/2012 de la Comissió es va publicar la llista de substàncies aromatitzants de la UE , que va ser incorporada a la part A de l’annex I del Reglament ( CE ) n º 1334/2008 . En aquesta llista s’inclouen substàncies que encara no han estat avaluades o de les quals s’han sol · licitat dades addicionals . En el cas de 19 d’aquestes substàncies , els responsables han retirat les sol · licituds d’avaluació .
En conseqüència,  se suprimeixen les entrades de la part A de l’annex I.

El nou reglament entrarà en vigor als 20 dies de l’ endemà de la seva publicació .

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!