CENTAC Qualitat

approved.eps

Des de CENTAC oferim als nostres clients, l’òptim desenvolupament d’un alt nivell de seguretat alimentària, per això posem al seu abast el nostre equip de consultors experts per facilitar la implantació, revisió, seguiment i desenvolupament dels següents documents de control de la qualitat:

APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític)

El Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, sobre la higiene dels productes alimentaris, estableix l’obligació que els operadors d’empresa alimentària dissenyin, apliquin i mantinguin procediments basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la seguretat dels aliments produïts i comercialitzats. Aquest requisit s’aplica als establiments alimentaris de tots els estats membres de la Unió Europea i a totes les etapes de la cadena alimentària, a excepció de la producció primària i operacions associades.

PLANS D’ AUTOCONTROL

El Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, i el Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç al detall, expressen l’obligació de desenvolupar i aplicar sistemes permanents d’autocontrol per als establiments d’elaboració i venda directa al consumidor final dels sectors de menjars preparats i carni, respectivament.

Els principals plan d’autocontrol són:

Pla de control de l’aigua.
Pla de neteja i desinfecció.
Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
Pla de control de proveïdors.
Pla de traçabilitat.
Pla de residuos o subproductes.
Pla de control d’al·lèrgens.

Protocol ISO 22000

La norma UNE-EN ISO 22000 especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària fins al punt de venda com de consum final.

Protocolo FSSC 22000

FSSC 22000 és un esquema basat en les normes UNE-EN ISO 22000 i BSI PAS 220 que especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments per als sectors de processament de productes peribles animals i vegetals, processament de productes estables a temperatura ambient i fabricants de productes (bio)químics per a la indústria alimentària.

IFS Food (International Featured Standards)

És una norma reconeguda per GFSI per auditar la qualitat i la seguretat alimentària de processos i productes de les empreses alimentàries. Només és aplicable a empreses que elaboren aliments o que envasen productes a granel.

La norma IFS és important per a totes les empreses alimentàries, especialment per a aquells fabricants que produeixen productes amb marca del distribuïdor, ja que conté molts requisits relacionats amb el compliment de les especificacions.

BRC (British Retail Consortium)

És un dels models més difosos internacionalment perquè els distribuïdors i grans superfícies qualifiquin als seus proveïdors de producte de marca.

El protocol mundial de seguretat alimentària té com a objectiu assegurar que els proveïdors compleixen amb uns requisits que garanteixen la salubritat dels seus aliments.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!