CENTAC Legal

centaclegal

 

Des CENTAC no només posem a la seva disposició una eina de consulta completa i eficaç per accedir a totes les disposicions que li apliquen en matèria de legislació alimentària tant a nivell europeu com nacional i autonòmic, sinó que fem la feina molt més fàcil:

Extraiem i filtrem els requisits legals (obligacions) de les disposicions (normativa alimentària) de manera que vostè podrà sol veure aquells requisits que li són d’aplicació directa.

Actualitzem i repassem cada dia la base de dades, per eliminar aquelles disposicions i per tant requisits legals (obligacions) derogats i incorporar aquells que deriven de recents normatives.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!